Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/582
Title: Провідні напрями діяльності Івана Гуровича Ткаченка
Authors: Калініченко, Надія Андріївна
Keywords: педагог-новатор
дослідження
система розвитку особистості
teacher-innovator
research Bogdanovskaya secondary school
system of personal development
Issue Date: 2014
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Калініченко Н. А. Провідні напрями діяльності Івана Гуровича Ткаченка / Надія Андріївна Калініченко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 131. - С. 6-11.
Series/Report no.: педагогічні науки;
Abstract: Стаття присвячена дослідженню педагогічної діяльності та педагогічної спадщини видатного педагога, організатора шкільництва, науковця, громадського діяча І. Г. Ткаченка. Виокремлюються провідні ідеї і напрями діяльності педагога-новатора: дидактичні аспекти сучасного уроку, організація експериментальної діяльності, модель управління навчальним закладом, керівництво обласною школою з проблем управлінської майстерності, які залишаються актуальними в умовах сьогодення. Важливими віхами в житті І. Г. Ткаченка були: експериментальна робота з проблеми трудового виховання учнівської молоді, поєднання продуктивної праці з навчально-пізнавальною та навчально-дослідницькою роботою, педагогічним керівництвом учнівською виробничою бригадою, науковим товариством "Юний дослідник". Створена І. Г. Ткаченком система професійного становлення вчителя була гуманною, демократичною і сприяла формуванню вчителя-майстра.
The article investigates the educational activities and pedagogical heritage of the famous teacher, organizer of school education, scientist, public figure I. G. Tkachenko. Highlighted the main ideas and activities of the teacher-innovator: didactic aspects of modern lesson, business experimentation, model management institution, the management of the regional school on management skills. Important milestones in the life I. H. Tkachenka were: experimental work on the issue of youth employment training, a combination of productive labor with education and learning and teaching and research work, educational leadership student production brigade scientific society "Young researcher". Established I. H. Tkachenkom system becoming a professional teacher was humane, democratic and helped shape the master teacher.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/582
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри біологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.