Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/415
Title: Spoken production skills of efl pre-service teachers: assessment criteria
Authors: Паращук, Валентина Юліївна
Parashcuk, Valentyna
Keywords: загальний рівень володіння мовою
критерії оцінювання
рецепція мовлення
продукція
інтеракція
медіація
усне продукування мовлення
виконання комунікативного завдання
використання мови
overall language proficiency
assessment criteria
reception
production
interaction
mediation
spoken production
task fulfillment
language use
Issue Date: 2013
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Parashcuk V. Spoken production skills of efl pre-service teachers: assessment criteria / V. Parashcuk // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 119. - С. 351-356.
Series/Report no.: філологічні науки (мовознавство);
Abstract: У статті узагальнено сучасні вимоги до усного іншомовного монологічного мовлення згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, а також запропоновано сукупність критеріїв оцінювання одного з жанрів такого мовлення.
The paper gives an overview of descriptors for spoken production as defined by the Common European Framework of Reference. A set of assessment criteria for spoken production skills is offered.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/415
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spoken production skills of efl pre-service teachers assessment criteria.pdf136,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.