Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3521
Title: «Енциклопедія перекладознавства» українською мовою: рецензія та історичний штрих її публікації
Other Titles: “Entsyklopediia perekladoznavstva” in ukrainian: a review and historical aspect of its publication
Authors: Білоус, Олександр Миколайович
Білоус, Ольга Іванівна
Bilous, Oleksandr
Bilous, Olha
Keywords: теорія перекладу
перекеладознавсвтво
переклад, оригінал
видавництво
theory of translation
translation studies
translation
original
publishing house
Issue Date: 2021
Publisher: КОД
Citation: Білоус О. М. «Енциклопедія перекладознавства» українською мовою: рецензія та історичний штрих її публікації / Олександр Миколайович Білоус, Ольга Іванівна Білоус // Наукові записки ЦДПУ. Серія: Філологічні науки = Research Bulletin. Series: Philological Sciences / ред. кол.: О. А. Семенюк [та ін.]. – Кропивницький : КОД, 2021. – Вип. 193. – С. 50-58.
Series/Report no.: Філологічні науки;
Abstract: (uk) Наприкінці 2020 року сталася велика неординарна подія в історії саме українського перекладознавства – побачили світ перший та другий томи «Енциклопедії перекладознавства». Це – переклад оригіналу Hаndbook of Translation Studiesз англійської мови українською. Одна з найпомітніших у світі праць у галузі теорії перекладу опублікована в одному з найвідоміших видавництв літератури з перекладознавства «Джон Бенджамінз паблішінг компані» (John Benjamins Publishing Company) в чотирьох томах за редакцією французького та бельгійського перекладознавців Іва Ґамб’є, який нині працює в університеті Турку (Фінляндія) та Люка ван Дорслара, який наразі очолює кафедру перекладознавства університету Тарту в Естонії.
(en) In late 2020 Ukrainian translation studies faced an extraordinary event when two volumes of “Entsyklopediia perekladoznavstva” were published. This is a Ukrainian translation from the “Handbook of Translation Studies”written in English which is one of the most outstanding works in theory of translation globally. Originally it was published in four volumes by John Benjamins Publishing Company, a leading company which works in the market of translation books, and edited by Franco-Belgian translation scholar Yves Gambierwho now works at the University of Turku (Finland) and Luc van Doorslaer, Chair Professor of Translation Studies at University of Tartu (Estonia).
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3521
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.