Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1389
Title: Формування цілісних політехнічних знань і вмінь учнів з основ автоматизації через інтеграційні підходи до визначення експериментальних завдань з фізики
Authors: Манойленко, Наталія Володимирівна
Keywords: старша школа
комп’ютеризація
основи автоматизації
трудове навчання
фізика
експериментальне завдання
інтеграційний підхід
автоматизація
політехнічні вміння
політехнічні знання
Issue Date: 2007
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Манойленко Н. В. Формування цілісних політехнічних знань і вмінь учнів з основ автоматизації через інтеграційні підходи до визначення експериментальних завдань з фізики / Наталія Володимирівна Манойленко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: Величко С. П. [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. - Вип. 72, ч. 1. – C. 79-84.
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: (uk) Інтеграція змісту експериментальних завдань з фізики і трудового навчання в процесі вивчення основ автоматизації і комп’ютеризації – вагомий чинник формування цілісних політехнічних знань і вмінь учнів старшої школи.
(en) Integration of maintenance of experimental tasks f rom physics and labour studies in the process of study of bases of automation and computerizing is the ponderable factor of forming of integral polytechnic knowledges and abilities of students of senior school.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1389
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.