Інституційний репозитарій eCUSPUIR — це відкритий електронний архів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий постійний доступ через Інтернет до матеріалів наукового, освітнього та навчально-методичного призначення, створених працівниками будь-якого структурного підрозділу, а також докторантами, аспірантами, магістрами та студентами ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Документи, що розміщено в репозитарії є складовою частиною фонду електронних документів Бібліотеки ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Репозитарій має скорочену назву eCUSPUIR, яка є абревіатурою повної назви електронного інституційного репозитарію Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка англійською мовою: Electronic Central Ukrainian State Pedagogical University Institutional Repository.

Репозитарій eCUSPUIR формується та функціонує відповідно до Положення про інституційний репозитарій ЦДПУ ім. В. Винниченка

Призначення eCUSPUIR

Cприяти розвитку педагогічної та суміжних наук і освіти в Україні та світі шляхом створення, накопичення, систематизації, зберігання в електронному вигляді, а також надання через Інтернет відкритого доступу до інтелектуальних матеріалів університетської спільноти українському та світовому науково-освітньому товариству.

Завдання eCUSPUIR
 • створення організаційної, технічної та інформаційної інфраструктури для централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді наукових, освітніх та навчально-методичних документів КДПУ ім. В. Винниченка, а також їх поширення в мережі Інтернет у відкритому доступі;
 • сприяння збільшенню наукометричних показників працівників університету;
 • сприяння підвищенню рейтингу університету;
 • створення надійної і доступної системи обліку навчальних і наукових творів кафедр і окремих працівників університету.
Функції eCUSPUIR
 • освітня, що спрямована на покращення навчального процесу;
 • наукова, що спрямована на сприяння науково-дослідницькій роботі;
 • довідково-інформаційна, що спрямована на задоволення інформаційних потреб і запитів користувачів;
 • кумулятивна, що спрямована на поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними документами та електронними копіями друкованих видань, а також їх збереження.
Шлях наповнення eCUSPUIR

Самоархівування та архівування відповідальною особою від наукового підрозділу:

 • автор/відповідальна особа заповнює поля метаданих та розміщує документ в репозитарій в буфер;
 • бібліотекар перевіряє метадані та публікує документ у доступ.

Архівування бібліотекарем за дорученням від автора:

 • автор надає документ та основні метадані до бібліотеки;
 • бібліотекар заповнює поля метаданих та розміщує документ в репозитарій в доступ.
Загальні принципи створення і функціонування eCUSPUIR

Репозитарій не є видавцем. Репозитарій є електронним архівом.

 1. Документи, що розміщуються в Репозитарії, мусять повністю або частково бути створеними чи фінансованими ЦДПУ ім. В. Винниченка, будь-яким його підрозділом, співробітниками, студентами, аспірантами або докторантами. Матеріали мають бути наукового, дослідницького, освітнього чи методичного змісту (детальніше - Політика щодо змісту).

 2. Твори в Репозитарій можуть розміщуватися лише зареєстрованими користувачами - депозиторами, якими можуть бути: викладачі, студенти, аспіранти та докторанти, бібліотекарі та інші співробітники університету (детальніше - Політика щодо розміщення та депозиторів).

 3. Розміщення документів в Репозитарії вимагає заповнення основного набору полів метаданих (описової інформації). Деякі з цих метаданих можуть автоматично генеруватися програмним забезпеченням (DSpace), що використовується в Репозитарії, інші повинні бути заповнені депозитором під час процесу розміщення документу до Репозитарію (детальніше - Політика щодо метаданих).

 4. Якщо автор розміщує самостійно твір або передає його до бібліотеки для розміщення в Репозитарій за дорученням, то він погоджується з умовами Авторського договору про передачу невиключних прав на використання твору (авторський ліцензійний договір) (детальніше - Політика щодо якості твору та авторського права).

 5. Копії творів, що розміщені в Репозитарії, можуть бути відтворені, представлені чи передані третій стороні і збережені в базах даних у будь-якому форматі та на будь-якому носію з некомерційною метою без попереднього узгодження. При цьому обов’язково мають бути вказані такі дані: автор(и), назва та всі інші елементи бібліографічного опису; гіперпосилання та/або URL на сторінку оригінальних метаданих. Зміст твору не може бути змінений жодним чином (детальніше - Політика щодо даних).

 6. Документи, розміщені в Репозитарії, змінювати не дозволяється. За необхідності, в Репозитарії може бути розміщено поновлену версію. Попередня версія може вилучатися із публічного доступу, а оригінальний URL відкликаного документа буде пов’язано із останньою версією (детальніше - Політика щодо збереження).