Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/931
Title: Лабораторний практикум з курсу загальної фізики. Ч. 4. Оптика
Authors: Царенко, Олег Миколайович
Сальник, Ірина Володимирівна
Сірик, Едуард Петрович
Сазонова, Олена Олександрівна
Keywords: фізичний практикум
лабораторні роботи
загальна фізика
фотометри
фотометрія
закон Ламберта
лінза
фокусна відстань
відносний показник заломлення
абсолютний показник заломлення
оптиметр
показник заломлення
рідкі кристали
дисперсія
інтерференція світла
дифракція світла
закон Малюса
Issue Date: 2015
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Лабораторний практикум з курсу загальної фізики. Ч. 4. Оптика : навч.-метод. посіб. / О. О. Сазонова, І. В. Сальник, Е. П. Сірик, О. М. Царенко. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 86 с.
Abstract: У посібнику описано рекомендації щодо виконання лабораторних робіт фізичного практикуму з «Оптики». Тематику і зміст робіт узгоджено з Галузевим стандартом вищої освіти за напрямком підготовки: 6.040203 Фізика* та навчальної програми курсу загальної фізики.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/931
Appears in Collections:Навчальні видання каф-ри фізики та методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лаб практикум_Ч 4 Оптика.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.