Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/909
Title: Основи фізики напівпровідників і напівпровідникових приладів
Authors: Царенко, Олег Миколайович
Keywords: рівняння Шредінгера
адіабатне наближення
одноелектронне наближення
електрон
домішкові рівні
напівпровідники
електропровідність
теплові коливання
іонізовані домішки
атомні решітки
коливання
нейтральні домішки
кінетичні явища
температурна залежність
гальваномагнітні явища
оптичні явища
рекомбінація
квантовий вихід
фотопровідність
Issue Date: 2011
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Царенко О.М. Основи фізики напівпровідників і напівпровідникових приладів: навч. посіб. / Олег Миколайович Царенко. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 243 с.
Abstract: У посібнику викладено програмний матеріал з навчального курсу «Фізика напівпровідників», що читається студентам напряму підготовки 0701 Фізика на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр». Основну увагу в посібнику приділено розкриттю змісту фізичних основ, понять та загальних принципів фізики напівпровідників і квантової електроніки. Посібник буде корисним студентам освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» цього ж напряму підготовки, аспірантам та викладачам фізичних факультетів.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/909
Appears in Collections:Навчальні видання каф-ри фізики та методики її викладанняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.