Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/904
Title: Вибрані питання загальної фізики
Authors: Величко, Степан Петрович
Сальник, Ірина Володимирівна
Царенко, Олег Миколайович
Keywords: ефект Холла
анізотропія
анізотропія магнітна
антиферомагнетики
Барнетта ефект
теорема Бора
вольтамперна характеристика
аморфні тіла
гальваномагнітні явища
діамагнетизм
діамагнетики
дослід Ейнштейна-де Гааза
дослід Штерна-Герлаха
електропровідність
енергією іонізації
ефект Барнетта
ефект де Хааза-ван Альфена
ефект Холла
закон Бугера-Ламберта
закон діючих мас
зона Брілюена
індекси Мілерра
квантовий вихід
кристал
лазер
магнетики
монокристал
напівпровідники
парамагнетизм
полікристал
поляризованість
фігури Біттера
температура Дебая
точка Кюрі
транзистор
валентний шар
Issue Date: 2011
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Величко С. П. Вибрані питання загальної фізики : навч. посіб. / Степан Петрович Величко, Ірина Володимирівна Сальник, Олег Миколайович Царенко. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 255 с.
Abstract: У посібнику викладено програмний матеріал з навчального курсу «Вибрані питання загального курсу фізики», що читається студентам напряму підготовки 6.040203 Фізика* на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст». Основну увагу в посібнику приділено розкриттю змісту фізичних основ, понять та загальних принципів фізики твердого тіла та квантової електроніки. Посібник буде корисним студентам освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» цього ж напряму підготовки, аспірантам та викладачам фізичних факультетів.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/904
Appears in Collections:Навчальні видання каф-ри фізики та методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вибрані питання загальної фізики.pdf6,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.