Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/901
Title: Основи охорони праці
Authors: Ткачук, Андрій Іванович
Кононенко, Сергій Олексійович
Богомаз-Назарова, Сніжана Миколаївна
Keywords: охорона праці
фізіологія праці
гігієна праці
електробезпека
пожежна безпека
повітря робочої зони
електромагнітні поля
випромінювання
радіочастотного діапазону
оптичний діапазон
Issue Date: 2013
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Ткачук А.І. Основи охорони праці. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів всіх спец. і напрям. підготовки за освітньо-кваліфікац. рівнем «бакалавр» / Андрій Іванович Ткачук, Сергій Олексійович Кононенко, Сніжана Миколаївна Богомаз-Назарова. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 164 с.
Abstract: Навчальний посібник містить курс лекцій, теми рефератів та питання, що виносяться на семінарські заняття з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і курсів післядипломної освіти.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/901
Appears in Collections:Навчальні видання каф-ри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17 Основи_охорони_праці_2013.pdf2,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.