Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/898
Title: Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики
Authors: Авраменко, Ольга Валентинівна
Лутченко, Людмила Іванівна
Ретунська, Вікторія Вікторівна
Ріжняк, Ренат Ярославович
Шлянчак, Світлана Олександрівна
Keywords: пізнавальна активність
навчальна діяльність учнів
розвиток пізнавальної активності
міжособистісні координації
моделювання
підвищення їх пізнавальної активності
навчально-пізнавальна діяльність
самостійна робота
сучасні засоби навчання
профільний клас
наочні схеми
теорема
тестовий контроль
математична система Maple
векторна алгебра
матриці та визначники
алгебраїчні рівняння
обчислення інтегралів
інтегрування частинами
перетворення графіків функцій
урок з математики
інформатико-математичний КВК
теорія ймовірностей
математична статистика
Issue Date: 2009
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики : посіб. для спецкурсу / Ольга Валентинівна Авраменко, Людмила Іванівна Лутченко, Вікторія Вікторівна Ретунська, Ренат Ярославович Ріжняк, Світлана Олександрівна Шлянчак. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 200 с.
Abstract: Робота спрямована на формування досвіду творчої діяльності учителів математики (студентів заочного відділення фізико-математичного факультету), на збагачення їх знань з теорії організації групової навчальної діяльності молодших школярів, самостійної роботи учнів основної школи й умінь застосовувати її в практиці навчання математики. Методичні особливості викладання теорії ймовірностей у закладах профільного типу, його прикладна спрямованість представлені у посібнику як пошук шляхів вирішення проблеми розвитку в школярів імовірнісно-стати-стичного мислення. Приклади використання можливостей універсальної математичної системи MAPLE для розв’язування задач допоможуть вчителеві на факультативних заняттях з математики підвищити інформаційну культуру старшокласників, сформувати навички комп’ютерного контролю за ходом розв’язання. У посібнику показане використання дидактичних ігор при вивченні математики на уроках та в позаурочний час, уміщено сценарії різних форм позакласних заходів. Методичні доробки авторів будуть корисні для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів та вчителів математики закладів освіти.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/898
Appears in Collections:Навчальні видання каф-ри математикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.