Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/892
Title: Рівносильність рівнянь та нерівностей
Authors: Кушнір, Василь Андрійович
Кушнір, Григорій Андрійович
Ріжняк, Ренат Ярославович
Keywords: еквівалентні нерівності
еквівалентні рівняння
рівносильні нерівності
рівносильні рівняння
рівняння-наслідок
розв’язування рівняння
сторонні корені рівняння
транзитивність
рівносильності рівнянь
логарифмування
тригонометричні перетворення рівнянь
Issue Date: 2009
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Кушнір В. А. Рівносильність рівнянь та нерівностей : метод. посіб. для виконання контрольних робіт учнями 10–11 кл. / Василь Андрійович Кушнір, Григорій Андрійович Кушнір, Ренат Ярославович Ріжняк ; Кіровоград. держ. пед. ун-т. ім. В. Винниченка, заочна фіз.-мат. школа. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 51 с. – (Серія: Навчальні матеріали для учнів заочної фізико-математичної школи).
Series/Report no.: Навчальні матеріали для учнів заочної фізико-математичної школи;
Abstract: У посібнику міститься основний теоретичний матеріал та приклади розв’язування задач, пов’язаних із вивченням поняття рівносильності рівнянь та нерівностей та з врахуванням змісту цього поняття при розв’язуванні математичних задач. Після викладу теоретично-практичної частини посібника запропоновані задачі для самостійного розв’язування, до яких подані відповіді та вказівки. Розробка містить предметний покажчик теоретичного матеріалу. Посібник призначений для використання учнями заочної фізико-математичної школи фізико-математичного факультету КДПУ ім. В.Винниченка при розв’язуванні контрольних робіт. Може бути використаний у процесі самостійної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл до державної атестації.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/892
Appears in Collections:Навчальні видання каф-ри математики та методики її навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рівносильність рівнянь та нерівностей.pdf982,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.