Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/861
Title: Використання ІКТ на уроках природничого циклу
Authors: Заніздра, Ірина Вікторівна
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
дидактичні цілі занять
принцип особистісно-орієнтованого підходу в освіті
принцип діяльності
традиційні методи навчання
Issue Date: 2011
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Заніздра І .В. Використання ІКТ на уроках природничого циклу / Ірина Вікторівна Заніздра, Степан Петрович Величко // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 1. – С. 46-50.
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;
Abstract: (UA) Основним знаряддям праці в інформаційному суспільстві є комп’ютер як своєрідне ядро інформаційно-комунікаційних технологій. Його залучення на різних етапах навчання допомагає реалізувати основний принцип особистісно-орієнтованого підходу в освіті – принцип діяльності. Якість засвоєння програмного матеріалу забезпечується інтеграцією технологій з традиційними методами навчання.
(EN) The main tools in the Information Society is the Computer, as a kind of core information and communication technologies. His involvement at various stages of training to help implement the basic principle of learner-centered approach in education – a principle activity. Quality adoption program material provided by the integration of technology with traditional teaching methods.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/861
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри фізики та методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Використання ІКТ на уроках природничого циклу.pdf113,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.