Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/775
Title: Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом – найменуванням особи за професією (на матеріалі англійської та української мов)
Authors: Лисенко, Людмила Олександрівна
Keywords: фразеологічна одиниця
функціональний аспект
фразеологічна номінація
система фразеологізмів
особливості функціонування
порівняльне вивчення
лінгвокультурологічний аспект
Issue Date: 2012
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Лисенко Л. О. Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом – найменуванням особи за професією (на матеріалі англійської та української мов) / Людмила Олександрівна Лисенко // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105, ч. 1. – С. 67-71.
Series/Report no.: філологічні науки (мовознавство);
Abstract: (UA) У статті подано порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом – найменування особи за професією. Визначається ступінь співвідношення семантики фразеологічних одиниць. Наголошується на чинниках, що беруть участь у розвитку аналізованих фразеологізмів.
(EN) The article gives a comparative analysis of phraseological units with the component – the notion of personaccording toprofession. The degree of correlation of semantics of phraseological units is determined. The emphasis on the factors involved in the development of the analyzed phraseological units is given.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/775
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.