Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/609
Title: Магістратура: проблеми та перспективи
Authors: Растригіна, Алла Миколаївна
Keywords: багаторівнева система вищої освіти
освітньо-кваліфікаційний рівень
магістр
нормативно-правова база
магістерська програма
професійна модель
ринок праці
multi-level system of higher education
educational and qualification level
magistracy
master
the regulatory framework
the master's program
a professional model
the labor market
Issue Date: 2014
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Растригіна А. М. Магістратура: проблеми та перспективи / Алла Миколаївна Растригіна // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 125. - С. 17-21.
Series/Report no.: педагогічні науки;
Abstract: У статті розглянуто проблему удосконалення магістерської підготовки випускників ВНЗ, проаналізовано тенденції становлення її нормативно-правової бази у вітчизняній вищій освіті, окреслено підходи, що мають місце в системі діяльності даної інституції та намічено можливості її більш ефективного функціонування у відповідності до сучасних потреб та вимог щодо входження України в європейський освітній простір.
The article considers the problem of improving the preparation of master graduates; it analyzes tendencies of the becoming of its regulatory framework in the national higher education; it outlines approaches that take place within the frames of this institution; and it traces the possibilities of its more efficient functioning according to modern needs and requirements as to the Ukrainian entry into the European educational space.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/609
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістратура проблеми та перспективи_125.pdf123,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.