Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/581
Title: Віртуальна реальність як складова освітнього середовища у формуванні особистості студента
Authors: Величко, Степан Петрович
Мороз, Іван Олексійович
Keywords: освітнє середовище
віртуальна реальність
підготовка фахівців
формування особистост
learning environment
virtual reality
training
personality formation
Issue Date: 2014
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Величко С. П. Віртуальна реальність як складова освітнього середовища у формуванні особистості студента / Степан Петрович Величко, Іван Олексійович Мороз // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 125. - С. 3-6.
Series/Report no.: педагогічні науки;
Abstract: Аналізуються сучасні проблеми запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці висококваліфікованих фахівців за обраним напрямом у вищому навчальному закладі. Виокремлюється серед них створювана засобами комп’ютерної техніки віртуальна реальність, яка у навчально-виховному процесі суттєво доповнює природне педагогічне середовище у закладах освіти. Висвітлюються можливості формування еколого-інформаційної культури студента з метою навчання та розвитку його особистості у ході взаємообумовленого поєднання реального і віртуального у навчальному процесі.
Analyzes the current problems of the introduction of ICT in training highly qualified specialists in the selected direction in higher education, singled out among them created by means of computer technology virtual reality, in which the educational process significantly complements the natural environment in teacher education institutions. Highlights the possibility of forming eco- cultural student information for the purpose of training and development of his personality in the course of inter- mix of the real and the virtual in the learning process.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/581
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри фізики та методики її викладанняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.