Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/534
Title: Підготовка вчителів фізики до реалізації навчальних проектів у шкільному курсі фізики
Authors: Донець, Наталія Володимирівна
Трифонова, Олена Михайлівна
Садовий, Микола Ілліч
Keywords: метод проектів
вчитель фізики
навчання фізики
компетенції
Issue Date: 2015
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Донець Н. В. Підготовка вчителів фізики до реалізації навчальних проектів у шкільному курсі фізики / Наталія Володимирівна Донець, Олена Михайлівна Трифонова, Микола Ілліч Садовий // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - Вип. 141, ч. 2. - С. 45-50.
Series/Report no.: педагогічні науки;
Abstract: У статті розглянуті питання підготовки майбутніх учителів фізики до реалізації навчальних проектів у фаховій діяльності. При цьому окреслені умови формування методичних підходів до підготовки вчителів фізики та реалізації навчальних проектів у шкільному курсі фізики, виділені основні етапи роботи над проектом та запропоновано варіант навчального проекту на одну з тем шкільного курсу фізики. Стаття містить аналіз шкільної навчальної програми з фізики на предмет висвітлення в ній навчальних проектів, визначення їх місця та ролі у навчально-виховному процесі. Акцентована увага на тому, що в сучасній школі процес навчання фізики має спрямовуватись на формування в учнів компетенцій досліджувати природні явища на основі наукового способу мислення та сучасних уявлень про навколишній світ, що в значній мірі забезпечується використанням методу проектів.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/534
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри фізики та методики її викладанняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.