Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/477
Title: Методичні підходи до визначення сутності змісту поняття "дослідницька компетентність"
Authors: Грозан, Світлана Вікторівна
Keywords: компетентність
компетентнісний підхід
дослідницька компетентність
майбутній вчитель
Issue Date: 2015
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Грозан С. В. Методичні підходи до визначення сутності змісту поняття "дослідницька компетентність" / Світлана Вікторівна Грозан // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. Винниченка, 2015. - Вип. 141, ч. 1. - С. 111-114.
Abstract: У статті автор на основі аналізу науково-методичної літератури досліджує різні підходи до визначення поняття "дослідницька компетентність". Автор приходить до висновку, що дослідницька компетентність майбутнього педагога являє собою якісну характеристику особистості педагога, що проявляється в усвідомленій готовності викладачів до реалізації активної дослідницької діяльності. Компонентами дослідницької діяльності є когнітивний, особистісно-ціннісний та перетворюючий.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/477
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри музичного мистецтва та хореографіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.