Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/471
Title: Нормативно-правове забезпечення модернізації змісту початкової освіти в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття)
Authors: Нікітіна, Олена Олександрівна
Keywords: початкова освіта
зміст освіти
модернізація
оновлення
розвиток
компетентнісний підхід
молодший школяр
Issue Date: 2015
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Нікітіна О. О. Нормативно-правове забезпечення модернізації змісту початкової освіти в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття) / Олена Олександрівна Нікітіна // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - Вип. 141, ч. 1. - С. 60-64.
Series/Report no.: педагогічні науки;
Abstract: В статті проаналізовано зміст основних нормативно-правових документів в галузі освіти, якими окреслено основні риси модернізації початкової освіти України. Особливу увагу приділено оновленню змісту початкової освіти на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. Розкрито значення модернізаційних процесів в освіті для забезпечення повноцінного розвитку особистості молодшого школяра та його становлення як суб’єкта навчально-виховного процесу.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/471
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри методик дошкільної та початкової освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.