Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/467
Title: До питань української архаїчної суфіксації: суфікс - yga
Authors: Кіндей, Леся Григорівна
Keywords: архаїчна суфіксація
твірна основа
словотворча модель
archaic sufflxation
word-forming pattern
derivational base
derivative
desubstantive
deadjective
deverbative
дериват
дериватив
деад’єктив
девербатив
Issue Date: 2013
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Кіндей Л. Г. До питань української архаїчної суфіксації: суфікс - yga / Леся Григорівна Кіндей // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 115. - С. 484-487.
Series/Report no.: філологічні науки (мовознавство);
Abstract: У статті проаналізовано рівень дослідження архаїчної суфіксації у процесі творення іменників; з’ясовано окремі дериваційні особливості суфікса –yga; класифіковано деривати з цим суфіксом за твірними основами та походженням.
The paper focuses on the level of investigation of archaic sufflxation in the process of noun formation; some derivational peculiarities of —yga suffix are defined; the derivational forms with —yga siffix based on derivational forms and etymological development are classified.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/467
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри дошкільної та початкової освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.