Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/463
Title: Лексема yankee / янків етнономінативному просторі сучасної англійської мови
Authors: Паращук, Валентина Юліївна
Keywords: етноніміка
етнонім
етностереотип
атрибутивна функція
колокація
тематична група
когнітивно-комунікативний
ethnonymics
ethnonym
ethnostereotype
attributive function
collocation
thematic group
cognitive-communicative
Issue Date: 2013
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Паращук В. Ю. Лексема yankee/янків етнономінативному просторі сучасної англійської мови / Валентина Юліївна Паращук // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 115. - С. 364-369.
Series/Report no.: філологічні науки (мовознавство);
Abstract: Стаття присвячена опису когнітивно-комунікативних особливостей лексеми Yankee як вербалізатора етнічного стереотипу. Виокремлено тематичні групи колокацій з етнонімом Yankeeв атрибутивній функції, котрі об’єктивують інформацію про риси характеру, ціннісну концептосферу, антропологічні, фізичні, соціальні характеристики представників цієї етнокультурної спільноти США, про особливості їхньої комунікативної поведінки та побуту.
The paperis devoted to the description оf cognitive-communicative features of the lexeme Yankee. Thematic groups of collocations with the ethnonym Yankee in the attributive function are singled out which verbalize information about traits of character, values, anthropological, physical, social features of the members of this US ethnocultural community, their communicative behavior and everyday life.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/463
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри германської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.