Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/459
Title: Реактивізація англоамериканізму бізнес в Українській та російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття
Authors: Лелека, Тетяна Олександрівна
Keywords: реактивізація
мовні контакти
активна лексика
пасивна лексика
споріднені мови
active lexis
passive lexis
cognate languages
reintensification
language contacts
Issue Date: 2013
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Лелека Т. О. Реактивізація англоамериканізму бізнес вУкраїнській та російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття / Тетяна Олександрівна Лелека // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 115. - С. 164-167.
Series/Report no.: Філологічні науки (мовознавство);
Abstract: Дослідження присвячене вивченню динамічного процесу повернення до активного використання носіями двох споріднених мов, української та російської, англоамериканського запозиченого слова бізнес з пасивного складу лексики до активного у процесі реактивізації, що обумовлений соціальними чинниками, спричиненими мовними контактами
The paper deals with the research of the process of returning to the active usage of two cognate languages, Ukrainian and Russian, the loan business that moved from active into passive field of the language.The process of reintensification is determ ined by the social reasons caused by language contacts.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/459
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри перекладу, прикладної та загальної лінгвістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.