Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/446
Title: Назви художніх творів: головні чинники ідейно-образної інформації оригіналу та його перекладу
Authors: Білоус, Олександр Миколайович
Keywords: переклад
мовні одиниці
семантична співвідвнесеність
ідейно-образна інформація
translation
units of language
sem antic correlation
conceptual and imagery information
Issue Date: 2013
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Білоус О. М. Назви художніх творів: головні чинники ідейно-образної інформації оригіналу та його перекладу / Олександр Миколайович Білоус // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 116. - С. 75-80.
Series/Report no.: філологічні науки (мовознавство);
Abstract: Назва твору словесного мистецтва лежить у площині співвідносних мовних засобів цього твору та є своєрідним чинником сприйняття його тексту. Назва несе семантичне навантаження його письмового супроводу. Тому у тексті твору закономірним та необхідним є вживання мовних одиниць, які семантично співвідносяться з назвою.
The title of the belles-lettres work lies within framework of the fiction item and correlates with its linguistic means. It is also a specific factor for the text reception. The title has the semantic loading of the written matter of the text. Thus it is consistent for the text to have linguistic items semantically correlated with its title.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/446
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри перекладу, прикладної та загальної лінгвістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.