Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/374
Title: Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва у вимірах гуманістичної парадигми освіти
Authors: Стратан-Артишкова, Тетяна Борисівна
Keywords: гуманізація освіти
духовні цінності
професійна підготовка
творча особистість
самовираження
вчитель музичного мистецтва
Issue Date: 2015
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Стратан-Артишкова Т. Б. Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва у вимірах гуманістичної парадигми освіти / Тетяна Борисівна Стратан-Артишкова // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - Вип. 135. - С. 200-202.
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: У статті розкривається сутність гуманістичної парадигми освіти, яка спрямовується на розвиток художньої свідомості, здатності до самореалізації і самовираження, потреби у самовдосконаленні і саморозвитку майбутніх учителів. Актуалізується проблема професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, основною метою якої є формування гармонійної, духовно-творчої особистості, здатної до самостійного пошуку, творчого розв’язання професійних завдань засобами мистецтва, самовираження і самоактуалізації у самотворчості, що детермінується вимогами сьогодення.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/374
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри педагогіки та освітнього менеджментуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.