Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3154
Title: До питання викладання української мови як іноземної
Authors: Скляніченко, Ганна Володимирівна
Keywords: комунікативний підхід
мова-посередник
освітнє і мовне середовище
типологія помилок
communicative approach
interlanguage
educational and language environment
typology of mistakes
Issue Date: 2018
Publisher: КОД
Citation: Скляніченко Г. В. До питання викладання української мови як іноземної / Ганна Володимирівна Скляніченко // Наукові записки ЦДПУ. Серія: Філологічні науки = Research Bulletin. Series: Philological Sciences / ред. кол.: О. А. Семенюк [та ін.]. – Кропивницький : «КОД», 2018. – Вип. 165. – С. 563-568.
Series/Report no.: Філологічні науки;
Abstract: (uk) У статті зроблена спроба окреслити основні проблеми і труднощі, які стоять перед викладачами української мови як іноземної. Автор зазначає як найбільш значущі такі проблеми: вибір мови-посередника, якою здійснюється навчання, здійснення диференційованого підходу до студентів, що прибули з різних країн і навчаються в одній групі, проблему підбору кваліфікованих фахівців, які здійснюють викладання української мови як іноземної, проблему орієнтації на методику викладання російської мови як іноземної, проблему двомовності освітнього та оточуючого студента середовища, проблему розходження змісту навчальної програми з предмету і змісту підручників і посібників з української мови як іноземної, проблему закріплення навичок нормативної української мови та типології помилок, які роблять іноземці при вивченні української мови.
(en) In the article the author made an attempt to point out the main difficulties teachers of Ukrainian as a foreign language face. The most important problems are considered to be the choice of interlanguage by means of which Ukrainian is taught, maintaining a differential approach to students who came from different countries but study in the same group, proper choice of specialists teaching Ukrainian as a foreign language, orientation on methods of teaching Russian as a foreign language, the problem of bilingualism of educational and everyday environment the learners appear in, thematic divergence of educational program of Ukrainian as a foreign language and those of -manuals and textbooks on the subject, maintaining skills of Ukrainian language norm and typology of mistakes the learners make while studying English.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3154
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчанняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.