Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2782
Title: Технології мовної комунікації : тестові завдання для модульного контролю із дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням»,«Сучасна українська мова з практикумом»,«Основи культури мовлення», «Основи красномовства», «Риторика» (для нефілологічних факультетів)
Authors: Афанасьєва, Лариса Іванівна
Громко, Тетяна Василівна
Жигора, Ірина Валеріївна
Іліаді, Олександр Іванович
Кіндей, Леся Григорівна
Keywords: тестові завдання
модульний контроль
правопис
контрольна робота
практичний курс
українська мова
Issue Date: 2017
Publisher: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Технології мовної комунікації : тестові завдання для модульного контролю із дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням»,«Сучасна українська мова з практикумом»,«Основи культури мовлення», «Основи красномовства», «Риторика» (для нефілологічних факультетів) : навч. посіб. / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка ; Л. І. Афанасьєва [та ін.]. – Кіровоград : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 201 с.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2782
Appears in Collections:Навчальні видання каф-ри дошкільної та початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технології мовної комунікації. Тести..pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.