Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/242
Title: Models of the learning situations from the positions of the theory of activity in different types of training
Authors: Кушнір, Василь Андрійович
Рожкова, Наталія Григорівна
Kushnir, Vasily Andreyevich
Rozhkova, Natalia Grygorivna
Keywords: діяльність
навчальна ситуація
модель навчальної ситуації
невизначеність і проблемність навчальної ситуаці
продуктивне, розвивальне, особистісно зорієнтоване навчання
Issue Date: 2013
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Kushnir V. A. Models of the learning situations from the positions of the theory of activity in different types of training / V. A. Kushnir, N. G. Rozhkova // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 120. - P41-48.
Abstract: Розглядається ієрархічна структура моделей рівнів невизначеності й відповідної проблемності навчальних ситуацій з позицій теорії діяльності, досліджується продуктивне, розвивальне, особистісно зорієнтоване навчання з цих позицій.
Рассматривается иерархическая структура моделей уровней неопределенности и соответствующей проблемности учебных ситуаций с позиций теории деятельности, исследуется продуктивное, развивающее, личностно-ориентированное обучение с этих позиций.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/242
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри математикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.