Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/234
Title: Strateges and principles of family education
Authors: Рацул, Анатолій Борисович
Ratsul, Anatoliy Borisovich
Keywords: сім’я
виховання
стратегія
принципи сімейного виховання
завдання сімейного виховання
Issue Date: 2013
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Ratsul A. B. Strateges and principles of family education / Anatoliy Borisovich Ratsul // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 120. - P. 15-22.
Abstract: Стаття розкриває суть поняття «стратегія виховання» і доводить вагомість правильного вибору стратегії у процесі сімейного виховання. Автор аналізує типові стратегії сімейного виховання і характеризує типові помилки батьків, окреслює основні принципи загальної виховної стратегії і визначає її завдання.
Статья раскрывает сущность понятия «стратегия воспитания» и доказывает значимость правильного выбора стратегии в процессе семейного воспитания. Автор анализирует ряд стратегий семейного воспитания и характеризует типичные ошибки родителей, обозначает основные принципы общей воспитательной стратегии и определяет ее задачи.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/234
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри педагогіки та освітнього менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strateges and principles of family education .pdf129,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.