Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2052
Title: Культура сучасного українського мовлення
Authors: Афанасьєва, Лариса Іванівна
Жигора, Ірина Валеріївна
Keywords: культура мовлення
культура сучасного українського мовлення
соціальна педагогіка
практична психологія
Issue Date: 2013
Publisher: Авангард
Citation: Афанасьєва Л. І. Культура сучасного українського мовлення : навч.-метод. посіб. для студентів факультету педагогіки та психології / Лариса Іванівна Афанасьєва, Ірина Валеріївна Жигора. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 124 с.
Abstract: (Uk) Посібник складено на основі програми із сучасної української мови і культури мовлення. У ньому подано структуру курсу, теми лекцій, плани практичних занять, список основної та додаткової літератури, завдання для самостійної та аудиторної роботи, тексти для редагування, що забезпечить теоретичну та практичну підготовку студентів із культури сучасного українського мовлення, допоможе в оволодінні відповідним матеріалом при підготовці до практичних занять, екзамену, при організації самостійної роботи.Методичні матеріали спрямовано на допомогу студентам в оволодінні мовними нормами, практичними навичками грамотного усного і писемного мовлення.Видання розраховано на студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2052
Appears in Collections:Навчальні видання каф-ри дошкільної та початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КСУМ_методичка_2013_МАКЕТ.PDF1,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.