Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1849
Title: Лінгвостилістичні особливості дитячих повістей Лесі Ворониної
Authors: Кричун, Людмила Петрівна
Keywords: лінгвостилістика
контекст
онім
неологізм
словотвірна лексема
linguistic stylistics
context
onym
neologism
derivative lexeme
Issue Date: 2016
Publisher: Видавець Лисенко В. Ф.
Citation: Кричун Л. П. Лінгвостилістичні особливості дитячих повістей Лесі Ворониної / Людмила Петрівна Кричун // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. кол.: О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – Вип. 145. – С. 430-433.
Series/Report no.: Філологічні науки (мовознавство);
Abstract: (uk) У статті розглядаються мовні засоби прочитання художнього дискурсу дитячих повістей Лесі Ворониної, уміщених у книгу «Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку №9». Шляхом проведення контекстуально-інтерпретаційного аналізу виявлено найяскравіші мовні засоби, які допоможуть читачеві (а це учень середнього шкільного віку) зрозуміти і сприйняти зміст прозового твору. В науковій розвідці проаналізовано окремі ономастичні конструкції твору, вкраплення неологізмів у текст загальнонародної мови, а також найвиразніші дериватеми повістей. У процесі проведеного лінгвостилістичного спостереження окреслено коло проблем, які можуть бути цікавими для подальшого опрацювання.
(en) The article deals with the language means fo r interpretative reading of the children’s stories fiction discourse in Lesia Voronyna’s book “The Secret Cowards’ Society, or Treatment fo r Fright No. 9 ”. Contextual and interpretative analysis has revealed the most outstanding language means facilitating the reader’s understanding of the prose text evaluation performed at the secondary school p u p il’s age. The research paper is aimed at some onomastic features of the text, introduction of neologisms into the standard language as well as the most prominent derivatemes of fiction. The linguistic and stylistic analysis has also highlighted a range of issues which might be interesting fo r further research.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1849
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри української філології та журналістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.