Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1794
Title: Етимологічні етюди зі слов’янської історичної антропонімії
Authors: Іліаді, Олександр Іванович
Keywords: етимологія
словотворення
прототип
праслов’янський
дериват
prototype
Proto-slavonic
derivative
etymology
derivation
Issue Date: 2014
Citation: Іліаді О. І. Етимологічні етюди зі слов’янської історичної антропонімії / Олександр Іванович Іліаді // Studia Slovakistica. Словакістика в часовій рефлексії і контактах : зб. наук. ст. ; [упоряд. і відп. ред. С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2014. – Вип. 14. – С. 43–48.
Abstract: (en) The author’s cycle of etymological research pertinent to the Slavonic vocabulary is continued, the etymological analysis results of a number of the words relative to the ancient chronological layer of the Slavonic vocabulary is given in the paper. Proto-slavonic forms, reconstructed in the process of etymological procedure, can be determined as an areally restricted derivatives.
(uk) У статті, що продовжує авторський цикл етимологічних досліджень зі слов’янської лексики, наведені результати етимологічно-го анализу ряду слів, які належать до найдавнішого хронологічного шару слов’янського словника. Реконструйовані у процесі етимологічної процедури праслов’янські форми, з огляду на обмежену географію їхніх рефлексів, можуть бути визначені як регіональні утворення.
(ru) В статье, продолжающей авторский цикл этимологических исследований славянской лексики, приводятся результаты этимологического анализа ряда слов, принадлежащих самому древнему хронологическому пласту славянского словаря. Реконструированные в процессе этимологической процедуры праславянские формы, с учетом ограниченной географии их рефлексов, могут быть определены как региональные образования.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1794
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри дошкільної та початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Етимологічні етюди.PDF326,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.