Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/174
Title: Інноваційні технології навчання : рекомендаційно-бібліографічний покажчик літератури
Other Titles: Инновационные технологии обучения
Keywords: інновації
бібліографічний покажчик
Issue Date: 2012
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Abstract: Рекомендаційно-бібліографічний покажчик «Інноваційні технології навчання» містить документи щодо інноваційних технологій, які застосовуються, починаючи із середньої школи і закінчуючи вищою ланкою освіти. Матеріал згруповано у 11 основних розділах (1 242 позиції), в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Це книги, монографії, навчальні посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань України та Російської Федерації, що були опубліковані та надійшли до фонду наукової бібліотеки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка з 2004 року. Покажчик має «Іменний покажчик» та «Глосарій» в якому розташовані найпоширеніші визначення сучасних технологій навчання.
Description: Інноваційні технології навчання : рекомендаційно-бібліографічний покажчик літератури / Кіровогр. держ. пед. у-т ім. В. Винниченка, наук. б-ка ; [уклад.: Т. П. Оньша, О. Є. Тронза, Я. В. Коробова ; відп. за вип. О. А. Шульга]. – Кіровоград : КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2012. – 148 с.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/174
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
інноваційні технології навчання.pdf782,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.