Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1636
Title: Відкриті Вікі-курси в освітньому процесі сучасного університету
Other Titles: Открытые Вики-курсы в образовательном процессе современного университета
Authors: Болілий, Василь Олександрович
Копотій, Вікторія Володимирівна
Болилый, Василий Александрович
Копотий, Виктория Владимировна
Keywords: ІКТ в освіті
змішане навчання
електронний навчальний курс
відкриті курси
онлайн курси
вікі
вікі-курс
хмарні технології
e-середовище
дистанційне навчання
ИКТ в образовании
«смешанное» обучение
электронный учебный курс
открытые курсы
онлайн курсы
вики
вики-курс
облачные технологии
e-среда
дистанционное обучение
Issue Date: 2016
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Болілий В. О. Відкриті вікі-курси в освітньому процесі сучасного університету / Василь Олександрович Болілий, Вікторія Володимирівна Копотій // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 151-158.
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;
Abstract: (uk) Стаття присвячена опису опублікованих навчальних матеріалів на Вікі-КДПУ, а саме, електронних навчальних курсів, які ми пропонуємо називати вікі-курси. Метою статті є розгляд досвіду впровадження відкритих вікі-курсів у навчальний процес в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Для досягнення мети використовувалися такі методи дослідження: теоретичні – аналіз і узагальнення методичної літератури та нормативної документації з питань організації навчального процесу; вивчення і систематизація досвіду залучення вікі-курсів; аналіз ефективності «змішаного» навчання; педагогічний експеримент. У статті розглядається уніфіковане представлення про вікі-курс – шаблон навчального курсу. Наводяться результати використання вікі-курсів у навчальному процесі, приклади студентських статей і портфоліо, способи організації спілкування викладача і студентів. Загалом, використання вікі-курсів робить освітній процес більш індивідуалізованим і диференційованим за рахунок гнучких налаштувань до особистісних характеристик користувача.
(ru) Статья посвящена описанию опубликованных учебных материалов на Вики-КГПУ, а именно, электронных учебных курсов, которые мы предлагаем называть вики-курсы. Целью статьи является рассмотрение опыта внедрения открытых вики-курсов в учебный процесс в Кировоградском государственном педагогическом университете имени Владимира Винниченко. Для достижения цели использовались следующие методы исследования: теоретические – анализ и обобщение методической литературы и нормативной документации по вопросам организации учебного процесса; изучение и систематизация опыта использования вики-курсов; анализ эффективности «смешанного» обучения; педагогический эксперимент. В статье рассматривается унифицированное представление о вики-курсе – шаблон учебного курса. Приводятся результаты использования вики-курсов в учебном процессе, примеры студенческих статей и портфолио, способы организации общения преподавателя и студентов. Внедрение вики-курсов делает образовательный процесс более индивидуализированным и дифференцированным за счет гибких настроек к личностным характеристикам пользователя.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1636
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри інформатики та інформаційних технологійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.