Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1613
Title: Окремі аспекти викладання лекційних курсів фахових дисциплін у вищій школі
Other Titles: Отдельные аспекты преподавания лекционных курсов профессиональных дисциплин в высшей школе
Authors: Турчак, Анатолій Леонідович
Токар, Наталія Миколаївна
Keywords: лекційний курс
фахова дисципліна
метод проектів
мультимедійні технології
компетентнісний підхід
лекционный курс
профильная дисциплина
метод проектов
мультимедийные технологии
компетентностный подход
Issue Date: 2016
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Турчак А. Л. Окремі аспекти викладання лекційних курсів фахових дисциплін у вищій школі / Анатолій Леонідович Турчак, Наталія Миколаївна Токар // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 117-120.
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;
Abstract: (uk) В статті розглянуто новітні методи викладання лекційних курсів у вищій школі. Окрему увагу в цьому контексті приділено методу проектів та його застосуванню у навчальному процесі. Цей метод дозволяє органічно інтегрувати знання із різних галузей при вирішенні однієї проблеми, дає можливість застосовувати отримані знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї.
(ru) В статье рассматриваются новейшие методы преподавания лекционных курсов в высшей школе. Особенное внимание в этом контексте уделено методу проектов и его использованию в учебном процессе. Этот метод позволяет органично интегрировать знания из разных отраслей для решения одной проблемы, даёт возможность применять полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1613
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри педагогіки та освітнього менеджментуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.