Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1611
Title: Стохастичний педагогічний процес − як основа композитної педагогічної технології викладання англійської мови для слухачів мовних курсів
Other Titles: Стохастический педагогический процесс − как основа композитной педагогической технологии преподавания английского языка для слушателей языковых курсов
Authors: Лабенко, Олександр Віталійович
Лабенко, Александр Витальевич
Keywords: стохастичний педагогічний процес
композитна педагогічна технологія
інформаційний підхід
фрактальні системи
метод створення тематичної мережі
стохастический педагогический процесс
композитная педагогическая технология
информационный подход
фрактальные системы
метод создания тематической сети
Issue Date: 2016
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Лабенко О. В. Стохастичний педагогічний процес − як основа композитної педагогічної технології викладання англійської мови для слухачів мовних курсів / Олександр Віталійович Лабенко // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 99-105.
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;
Abstract: (uk) У статті розглядається проблема використання стохастичного педагогічного процесу у композитній педагогічній технології під час викладання англійської мови для слухачів мовних курсів. Автор також приділяє увагу теоретичним основам композитної педагогічної технології викладання англійської мови. Ця технологія є також певною відповіддю автора на «запит часу», оскільки, як відомо, в Україні здійснюється глибоке реформування національної освітньої системи на нових демократичних засадах. Реалізація основних завдань інноваційної педагогічної діяльності здійснюється через підвищення якості надання освітніх послуг, особливо в аспекті вивчення англійської мови. З погляду автора, дана технологія є найбільш перспективною у навчанні англійській мові тих громадян, які хочуть поїхати за кордон із туристичною метою чи для працевлаштування.
(ru) В статье рассматривается проблема использования стохастического педагогического процесса в композитной педагогической технологии во время преподавания английского языка для слушателей курсов. Автор также уделяет внимание теоретическим основам композитной педагогической технологии обучения английскому языку. Эта технология есть также определенным ответом автора на «требование времени», потому, что, как известно, в Украине осуществляется глубокое реформирование национальной системы образования на новых демократических основаниях. Реализация базовых заданий инновационной педагогической деятельности осуществляется через повышение качества предоставленных образовательных услуг, особенно в аспекте изучения английского языка. С точки зрения автора, рассматриваемая технология есть наиболее перспективной в обучении английскому языку тех граждан, которые хотят поехать за границу для отдыха или работы.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1611
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.