Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1609
Title: Формування професійних компетенцій у студентів факультету фізичного виховання
Other Titles: Формирование профессиональных компетенций у студентов факультета физического воспитания
Authors: Шевченко, Ольга Володимирівна
Шевченко, Ольга Владимировна
Keywords: професійна підготовка
готовність
студент
компетентність
аспект
кваліфікаційним рівень
учитель фізичної культури
профессиональная подготовка
готовность
студент
компетентность
аспект
квалификационный уровень
учитель физической культуры
Issue Date: 2016
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Шевченко О. В. Формування професійних компетенцій у студентів факультету фізичного виховання / Ольга Володимирівна Шевченко // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 80-82.
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;
Abstract: (uk) Стаття присвячена аналізу й обґрунтуванню основних професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури. Завданнями дослідження є теоретичний аналіз досліджуваної проблеми, визначення компонентної структури та сутності поняття «професійна компетентність». В підготовці майбутніх учителів фізичної культури виокремлено чотири функціонально пов’язаних аспекти: мотиваційний, когнітивний, діяльнісно–операційний та особистісний.
(ru) Статья посвящена анализу и обоснованию основных профессиональных компетенций будущих учителей физической культуры. Задачами исследования является теоретический анализ исследуемой проблемы, определение компонентной структуры и сущности понятия «профессиональная компетентность». В подготовке будущих учителей физической культуры выделены четыре функционально связанных аспекта: мотивационный, когнитивный, деятельностно–операционный и личностный.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1609
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри теорії та методики фізичного вихованняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.