Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1605
Title: Використання інформаційних технологій при підготовці абітурієнтів для професійної освіти
Other Titles: Использование информационных технологий при подготовке абитуриентов для профильного образования
Authors: Гринь, Денис Васильович
Гринь, Денис Васильевич
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
інформаційні технології
трудове навчання
мультимедіа
информационно-коммуникационные технологии
информационные технологии
трудовая учеба
мультимедиа
Issue Date: 2016
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Гринь Д. В. Використання інформаційних технологій при підготовці абітурієнтів для професійної освіти / Денис Васильович Гринь // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 39-43.
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;
Abstract: (uk) На фоні реформування освіти, зроблена спроба осмислення підготовки нової генерації педагогічних кадрів для загальноосвітніх шкіл, що зможуть спрямувати сили шляхом навчання й управління пізнавальним процесом самим учнем. Одним з напрямків підготовки такого вчителя є сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що привальному використанні сприяють розвитку творчих і розумових здібностей. Цей шлях істотно змінює характер взаємодії між учителем і учнем, орієнтуючи останнього на активне засвоєння знань.
(ru) На фоне реформирования образования, сделанная попытка осмысления подготовки новой генерации педагогических кадров для общеобразовательных школ, которые смогут направить силы путем учебы и управления познавательным процессом самим учеником. Одним из направлений подготовки такого учителя есть современные информационно-коммуникационные технологии, что привальном использовании содействуют развитию творческих и умственных способностей. Этот путь существенно изменяет характер взаимодействия между учителем и учеником, ориентируя последнего на активное усвоение знаний.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1605
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.