Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1602
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМироненко, Наталя Василівна-
dc.contributor.authorМироненко, Наталья Васильевна-
dc.date.accessioned2016-07-11T10:24:00Z-
dc.date.available2016-07-11T10:24:00Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationМироненко Н. В. Місце інноваційної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи / Наталя Василівна Мироненко // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 6-9.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1602-
dc.description.abstract(uk) У статті розглядається сутність таких дефініцій як інновація, інноваційна діяльність, виокремлено напрямки досліджень, що розробляються вітчизняними та зарубіжними науковцями щодо здійснення інноваційної діяльності в педагогічній освіті. Також розкривається значення інноваційної діяльності у сучасній системі освіти та її актуальність у підготовці майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи. Показано деякі аспекти інноваційної спрямованості педагогічної діяльності викладачів під час професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Наведено приклад застосування такої інноваційної діяльності як метод проектів, що є ефективним для формування фахівця, здатного вільно себе почувати в умовах сучасних ринкових відносин, під час викладання фахових дисциплін в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи.uk_UA
dc.description.abstract(ru) В статье рассматривается сущность таких дефиниций как инновация, инновационная деятельность, выделены направления исследований, которые разрабатываются отечественными и зарубежными учеными относительно осуществления инновационной деятельности в педагогическом образовании. Также раскрывается значение инновационной деятельности в современной системе образования и ее актуальность в подготовке будущих специалистов по гостинично-ресторанному делу. Показаны некоторые аспекты инновационной направленности педагогической деятельности преподавателей во время профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-ресторанного дела. Приведен пример применения такой инновационной деятельности как метод проектов который является эффективным для формирования специалиста, способного свободно себя чувствовать в условиях современных рыночных отношений, во время преподавания профессиональных дисциплин в процесс профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-ресторанного дела.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherКДПУ ім. В. Винниченкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesПроблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;-
dc.subjectінноваціїuk_UA
dc.subjectінноваційна педагогічна діяльністьuk_UA
dc.subjectметод проектівuk_UA
dc.subjectготельно-ресторанна справаuk_UA
dc.subjectинновацииuk_UA
dc.subjectинновационная педагогическая деятельностьuk_UA
dc.subjectметод проектовuk_UA
dc.subjectгостиннично ресторанное делоuk_UA
dc.titleМісце інноваційної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справиuk_UA
dc.title.alternativeМесто инновационной деятельности в профессиональной подготовке будущих специалистов готельно-ресторанного делаuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри технологічної та професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.