Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1602
Title: Місце інноваційної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи
Other Titles: Место инновационной деятельности в профессиональной подготовке будущих специалистов готельно-ресторанного дела
Authors: Мироненко, Наталя Василівна
Мироненко, Наталья Васильевна
Keywords: інновації
інноваційна педагогічна діяльність
метод проектів
готельно-ресторанна справа
инновации
инновационная педагогическая деятельность
метод проектов
гостиннично ресторанное дело
Issue Date: 2016
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Мироненко Н. В. Місце інноваційної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи / Наталя Василівна Мироненко // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 6-9.
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;
Abstract: (uk) У статті розглядається сутність таких дефініцій як інновація, інноваційна діяльність, виокремлено напрямки досліджень, що розробляються вітчизняними та зарубіжними науковцями щодо здійснення інноваційної діяльності в педагогічній освіті. Також розкривається значення інноваційної діяльності у сучасній системі освіти та її актуальність у підготовці майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи. Показано деякі аспекти інноваційної спрямованості педагогічної діяльності викладачів під час професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Наведено приклад застосування такої інноваційної діяльності як метод проектів, що є ефективним для формування фахівця, здатного вільно себе почувати в умовах сучасних ринкових відносин, під час викладання фахових дисциплін в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи.
(ru) В статье рассматривается сущность таких дефиниций как инновация, инновационная деятельность, выделены направления исследований, которые разрабатываются отечественными и зарубежными учеными относительно осуществления инновационной деятельности в педагогическом образовании. Также раскрывается значение инновационной деятельности в современной системе образования и ее актуальность в подготовке будущих специалистов по гостинично-ресторанному делу. Показаны некоторые аспекты инновационной направленности педагогической деятельности преподавателей во время профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-ресторанного дела. Приведен пример применения такой инновационной деятельности как метод проектов который является эффективным для формирования специалиста, способного свободно себя чувствовать в условиях современных рыночных отношений, во время преподавания профессиональных дисциплин в процесс профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-ресторанного дела.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1602
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри технологічної та професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.