Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1593
Title: Захист соціально-економічних прав найманих працівників доби директорії
Other Titles: The protection of socio-economic rights of work-hands in the epoch of directoire
Authors: Синенко, Олег Леонідович
Synenko, Oleh
Keywords: директорія
профспілки
наймані працівники
робітниче питання
промисловість
the Directory
the trade unions
mercenary worker
industry
Issue Date: 2015
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Синенко О. Л. Захист соціально-економічних прав найманих працівників доби директорії / Олег Леонідович Синенко // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (літературознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 142. – С. 238-242.
Series/Report no.: Філологічні науки (літературознавство);
Abstract: (uk) У статті подається спроба спростувати твердження радянської історіографії щодо буржуазно-націоналістичного характеру політики урядів Директорії, які ніби проводили антинародну політику, не вирішуючи соціально-економічних проблем найманих працівників. Посилаючись на сучасних дослідників та архівні документи, у статті розкривається процес приходу до влади Директорії, діяльність її урядів про співпрацю з професійними спілками щодо розв’язання робітничого питання. Наголошується на складних військово-політичних умовах існування Директорії та переважну декларативність її роботи, яка була зумовлена тим, що юрисдикція влади протягом її існування жодного разу не була розповсюджена на всю територію України, не мала відрегульованого адміністративного апарату.
(en) The article deals with an attempt to refute allegations about Soviet historiography bourgeois-nationalistic character of government policies Directorate, which if carried out anti-people policies without solving socio-economic problems of employees. Referring to modern research and archival documents, the article reveals the process of coming to power, the Directorate, the activities of it' s government to work with trade unions to solve cooperation with trade unions to address labor issues. I t is noted in complex military-political face of overwhelming declarative Directory and its work, which was due to the fact that the government jurisdiction over its existence has never been extended to the entire territory of Ukraine, had adjusted administrative apparatus.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1593
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри історії УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.