Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1568
Title: Інвестиційне право
Authors: Культенко, Олександр Володимирович
Keywords: інвестиційне право
Issue Date: 2012
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Культенко, О. В. Інвестиційне право : навч. посіб. / Олександр Володимирович Культенко ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 136 с.
Abstract: У пропонованому навчальному посібнику розглянуто найважливіші аспекти сучасного інвестиційного права, які тлумачать і стандартизують теоретичні основи та методологію цієї ф ахової дисципліни, визначено нові підходи щодо практичної реалізації здобутків різних юридичних шкіл. Здійснена інкорпорація між народного інвестиційного права. Запропонована кодифікація інвестиційного законодавства в господарському праві. Проаналізовані питання унормування системи інвестиційного права з урахуванням наслідків економічних криз до ф акторів привабливості країн як учасників цієї діяльності. Навчальний посібник призначений для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків, які працюють у законотворчій, правозастосовній та господарських сферах.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1568
Appears in Collections:Навчальні видання каф-ри правознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.