Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1561
Title: Предикативно-номінативні одиниці із квалітативним значенням у реченнях прислівно-кореляційного типу
Authors: Огарєнко, Тетяна Анатоліївна
Keywords: займенниково-співвідносні речення
фразова номінація
корелятивна пара
квалітативне значення
pronoun-correlative sentences
phrase nominations
correlative couples
quantitativеmeaning
Issue Date: 2014
Citation: Огарєнко Т. А. Предикативно-номінативні одиниці із квалітативним значенням у реченнях прислівно-кореляційного типу / Тетяна Анатоліївна Огарєнко // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 441-445.
Series/Report no.: Філологічні науки (мовознавство);
Abstract: (uk) У статті проаналізовано номінативно-предикативні одиниці (фразові номінації) із значенням міри і ступеня, які виступають складниками речень прислівно-кореляційного типу. Визначено коло корелятивних пар, які беруть участь у формуванні квалітативної семантики, здійснений поділ визначених конструкцій на основі зовнішніх показників.
(en) Nominative-predicative units (phrase nominations) with quantitative meaning that serve as the elements of pronoun-correlative sentences are examined in the article.The circle of the correlative couples that take part in the formation of the relative semantics is defined,the division of defined constructions on the basis of external factors is made.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1561
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри української мовиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.