Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1542
Title: Соціокультурні передумови формування художньої освіти на півдні україни у ХІХ столітті
Authors: Пунгіна, Ольга Анатоліївна
Keywords: Херсонська губернія
художня культура
південь України
Issue Date: 2011
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Пунгіна О. А. Соціокультурні передумови формування художньої освіти на півдні україни у ХІХ столітті / Ольга Анатоліївна Пунгіна // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. - Вип. 101 – C. 237-244.
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: (uk) Заснування міст Херсонської губернії, створення необхідних економічних та соціальних умов викликало приплив значної кількості високоосвіченого, культурного населення як з Російської імперії, так і з країн Західної Європи. Під впливом цих процесів сформувалася специфічна спільнота, яка вирізнялася прогресивною спрямованістю та певними культурними особливостями, що сприяло соціокультурним передумовам формування художньої культури на півдні України у ХІХ столітті.
(ru) Основание городов Херсонской губернии, создание необходимых экономических и социальных условий вызвало приток значительного количества высокообразованного, культурного населения как из Российской империи, так и из стран Западной Европы. Под влиянием этих процессов сформировалась специфическая общность, которая отличалась прогрессивной направленностью и определенными культурными особенностями, что способствовало социокультурным предпосылкам формирования художественной культуры на юге Украины в XIX веке.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1542
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри образотворчого мистецтва та дизайнуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.