Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1535
Title: Когнітивний компонент в контексті формування художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва
Authors: Гарбузенко, Лариса Володимирівна
Keywords: підготовка майбутнього вчителя
декоративно-прикладне мистецтво
художньо-естетична компетентність
Issue Date: 2011
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Гарбузенко Л. В. Когнітивний компонент в контексті формування художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Лариса Володимирівна Гарбузенко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. - Вип. 101 – C. 85-92.
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: (uk) Розглянуто сутність когнітивного компоненту компетентності як системи знань та розвинутих пізнавальних процесів, що кожний зокрема і всі разом забезпечують пізнання. Метою досягнення визначених цілей обрано декоративно-прикладне мистецтво як засіб формування художньо-естетичної компетентності. Розглянута технологія процесу формування художньо-естетичної компетентності, яка містить такі етапи: підготовчий, ціннісно-орієнтаційний, інформаційно пізнавальний, художньо-творчий, діяльнісно-творчий. Охарактеризовано основні моменти формування когнітивного компоненту художньо-естетичної компетентності на інформаційно-пізнавальному етапі. Окреслено, що на інформаційно-пізнавальному етапі формуються теоретичні знання, як концептуальний засіб, розвивається емоційно-чуттєва сфера та мислення, розвивається мотивація до власної художньо-естетичної діяльності.
(ru) Рассмотрена сущность когнитивного компонента компетентности как системы знаний и развитых познавательных процессов, который каждый в отдельности и в совокупности обеспечивают познания. Целью достижения поставленных задач выбрано декоративно-прикладное искусство как средство формирования художественно-эстетической компетентности. Рассмотрена технология процесса формирования художественно-эстетической компетентности, которая состоит из следующих этапов: подготовительный, ценностно-ориентационный, информационно-познавательный, художественно-творческий, деятельностно-творческий. Охарактеризировано основные моменты формирования когнитивного компонента художественно-эстетической компетентности на информационно-познавательном этапе. Очерчено, что на информационно-познавательном этапе формируются теоретические знания, как концептуальное средство, развивается эмоционально-чувственная сфера и мышление, развивается мотивация к собственной художественно-эстетической деятельности.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1535
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри образотворчого мистецтва та дизайнуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.