Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1518
Title: Внесок земських установ у розвиток і становлення шкільної історичної та правознавчої освіти в Україні (на матеріалах херсонської губернії)
Authors: Рябовол, Лілія Тарасівна
Keywords: навчання історії та законознавства у школі
система навчання суспільствознавства розроблена земськими освітніми діячами
Issue Date: 2011
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Рябовол Л. Т. Внесок земських установ у розвиток і становлення шкільної історичної та правознавчої освіти в Україні (на матеріалах херсонської губернії) / Лілія Тарасівна Рябовол // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 97. – С. 252-257.
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: (uk) У статті проведено аналіз заходів земств, спрямованих на оптимізацію навчання історії та законознавства у школі, охарактеризовано систему навчання шкільного суспільствознавства, як сукупності мети, принципів, змісту, методів і форм.
(ru) В статье проведен анализ мероприятий земств, направленных на оптимизацию обучения истории и законоведению в школе, дана характеристика системы обучения обществоведению, как совокупности цели, принципов, содержания, методов и форм.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1518
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри правознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.