Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1480
Title: Сутність процесу музичного сприймання
Authors: Дідич, Галина Степанівна
Гейченко, Микола Іванович
Keywords: стадії музичного сприймання
ступені
структурні компоненти
рівні діяльності слухача
процес музичного сприймання
Issue Date: 2012
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Дідич Г. С. Сутність процесу музичного сприймання / Галина Степанівна Дідич, Микола Іванович Гейченко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 103. – С. 130-140.
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: (uk) У статті розкривається сутність процесу музичного сприймання, проаналізовані теоретичні дослідження даної проблеми, виділені функції музичного сприймання (комунікативна, конкретна), визначені структура, стадії музичного сприймання та рівні діяльності слухача, спрямовані на осягнення художнього змісту музичного твору.
(ru) В статье раскрывается сущность процесса музыкального восприятия, проанализированы теоретические исследования данной проблемы, выделены функции музыкального восприятия (коммуникативная, конкретная), определены структура, стадии музыкального восприятия и уровни деятельности слушателя, направленные на постижение художественного содержания музыкального произведения.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1480
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри музичного мистецтва та хореографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сутність процесу музичного сприймання.pdf7,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.