Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1333
Title: Проектна технологія у практичній підготовці майбутніх учителів до професійної діяльності
Authors: Царенко, Ірина Леонтіївна
Keywords: сучасні технології навчання
метод проектів
розробка технологічних схем
контрольно-коригувальний етап
теоретико-практичний етап
організаційно-підготовчий етап
практична підготовка
майбутні учителі
вчитель технології
проектна технологія
Issue Date: 2012
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Царенко І. Л. Проектна технологія у практичній підготовці майбутніх учителів до професійної діяльності / Ірина Леонтіївна Царенко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 108, ч. 2. – С. 142-146.
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: (uk) У статті теоретично обґрунтовано вибір проектної технології як ефективного засобу оволодіння студентами професійно-орієнтованими дисциплінами. Виявлено умови та чинники, які впливають на результативність практичної підготовки майбутніх учителів технологій до професійної діяльності; запропоновано етапи впровадження проектної технології у навчально-виховний процес.
(en) The choice of project technology is substantiated as an effective means of mastering the students professionally oriented disciplines. Found the conditions and factors that influence the effectiveness of the practical training of future teachers of technology for professional activities and proposed stages of implementation of project technology in the educational process.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1333
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.