Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1292
Title: Реалізація дидактичних принципів фізико-технічної підготовки майбутніх учителів фізики
Authors: Подопригора, Наталія Володимирівна
Keywords: дидактичні принципи
освітнє середовище
мікроелектронні засоби навчання
ергономічні вимоги
майбутні вчителі фізики
Issue Date: 2012
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Подопригора Н. В. Реалізація дидактичних принципів фізико-технічної підготовки майбутніх учителів фізики / Наталія Володимирівна Подопригора // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 109. – С. 123-130.
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: (uk) В статті аналізується реалізація дидактичних принципів: науковості, доступності, наочності, систематичності і послідовності, складності і трудності потоку інформації, свідомості та активності навчання, комунікації в процесі підготовки майбутніх учителів фізики. Досліджується відповідність змісту і вимог дидактичних принципів до характеристик і особливостей сучасного освітнього середовища, рівня розвитку науково-технічного прогресу, зокрема, умов запровадження мікроелектронних засобів в навчальне середовище фізико-технічної підготовки майбутніх учителів фізики.
(ru) В статье анализируется реализация дидактических принципов: научности, доступности, наглядности, систематичности и последовательности, сложности и трудности потоку информации, осознанности и активности обучения, коммуникации в процессе подготовки будущих учителей физики. Исследуется соответствие наполнению и требованиям дидактических принципов характеристикам и особенностям современной образовательной среды, уровню развития научно-технического прогресса, в частности, условиям внедрения микроэлектронных средств обучения, в процессе физико-технической подготовки будущих учителей физики.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1292
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри фізики та методики її викладанняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.