Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1279
Title: Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до застосування комп’ютерної графіки: результати дослідно-експериментальної роботи
Authors: Фурсикова, Тетяна Володимирівна
Keywords: образотворче мистецтво
майбутні вчителі
професійна діяльність
комп’ютерна графіка
готовність
формування
педагогічні умови
Issue Date: 2012
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Фурсикова Т. В. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до застосування комп’ютерної графіки: результати дослідно-експериментальної роботи / Тетяна Володимирівна Фурсикова // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - Вип. 112. - С. 360-368.
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: (uk) Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної педагогічної теорії та практики – формуванню готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до застосування комп’ютерної графіки у професійній діяльності. У статті розкрито сутність і структурні компоненти досліджуваного поняття, виокремлено педагогічні умови формування цієї інтегрованої характеристики. Наведено результати дослідно-експериментальної роботи, яка реалізувалася за логікою трьох взаємопов’язаних етапів: пропедевтичного, фахово-зорієнтованого, творчо-самостійного.
(ru) Статья посвящена актуальной проблеме современной педагогической теории и практики – формированию готовности будущих учителей изобразительного искусства к применению компьютерной графики в профессиональной деятельности. В статье раскрыта сущность и структурные компоненты исследуемого понятия, выделены педагогические условия формирования этой интегрированной характеристики. Приведены результаты опытно-экспериментальной работы, которая реализовалась по логике трех взаимосвязанных этапов: пропедевтического, профессионально-ориентированного, творчески самостоятельного.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1279
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри образотворчого мистецтва та дизайнуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.