Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1274
Title: Порівняльний аналіз зовнішньоекономічної функції Російської Федерації
Authors: Культенко, Олександр Володимирович
Issue Date: 2015
Publisher: СПОЛОМ
Citation: Культенко, О. В. Порівняльний аналіз зовнішньоекономічної функції Російської Федерації / Олександр Володимирович Культенко // Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення : зб. матеріалів конф. (м. Київ, 19 лютого 2015 року) / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права НАН України, Укр. асоц. міжнар. права, Укр. асоц. порівняльного правознав. – Київ : СПОЛОМ, 2015. – С. 151–155. – До 125 річчя від дня народження Володимира Михайловича Корецького.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1274
Appears in Collections:Наукові видання каф-ри правознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.